Black Pearl Laser

RM90

RM90/RAWATAN

Bukan Ahli: RM150
NP: RM150

RM450

RM75/RAWATAN

Bukan Ahli: RM750
NP: RM900

6

5+1 (FOC)

13

10+3 (FOC)

RM900

RM69/RAWATAN

Bukan Ahli: RM1500
NP: RM1950

28

20+8 (FOC)

RM1800

RM64/RAWATAN

Bukan Ahli: RM3000
NP: RM4200

RM2700

RM60/RAWATAN

Bukan Ahli: RM4500
NP: RM6750

Sesi Rawatan

1

Harga

45

30+15 (FOC)

45

30+15 (FOC)

RM4500

RM100/RAWATAN

Bukan Ahli: RM7500
NP: RM11,250

28

20+8 (FOC)

RM3000

RM107/RAWATAN

Bukan Ahli: RM5000
NP: RM7000

13

10+3 (FOC)

RM1500

RM115/RAWATAN

Bukan Ahli: RM2500
NP: RM3250

6

5+1 (FOC)

RM750

RM125/RAWATAN

Bukan Ahli: RM1250
NP: RM1500

RM150

RM150/RAWATAN

Bukan Ahli: RM250
NP: RM250

1

AvaGlow

Sesi Rawatan

Harga

*Harga boleh berubah tanpa notis terlebih dahulu

*Dapatkan diskaun 40% dalam pakej rawatan yang bernilai RM650 atau ke atas (produk atau rawatan berharga asal) dalam satu resit.